Missie geslaagd, laatste nieuws 

18 Juni 2020  

 

 

Breedband Beemster Nieuwsbrief  NR 33

Missie geslaagd, laatste nieuwsbrief
Goed nieuws! Glasvezel Buitenaf heeft de aannemer geselecteerd en gecontracteerd. Het netwerk wordt aangelegd door VolkerWessels Telecom (VWT). Door de complexiteit van ons gebied en de krapte bij de aannemers heeft dit wat langer geduurd. Op dit moment is VWT bezig om het project te plannen. Concrete informatie hierover zult u van Glasvezel Buitenaf / Delta ontvangen.

Nu er een supersnel glasvezelnetwerk in de Beemster wordt aangelegd door onze partner Glasvezel Buitenaf en door KPN, zit onze vrijwillige taak er op.
Onze doelstelling die wij ruim vijf (!) jaar geleden hebben bepaald, is behaald:
SUPER SNEL GLASVEZEL VOOR DE HELE BEEMSTER.

Alle tegenslagen zijn overwonnen, maar we hebben wel een paar maal het roer moeten omgooien….

We zijn er door schade en schande achter gekomen dat de Koninklijke KPN niet zo Koninklijk is.
Zo heeft KPN naar ons bestuur (in het bijzijn van een medewerker van de gemeente) uitgesproken dat “als er ergens een burgerinitiatief succesvol lijkt te worden, KPN een dorpskern gaat aansluiten om dat initiatief kapot te maken”.  Deze werkwijze van KPN is dan ook de reden dat de dorpskernen Middenbeemster en (op termijn) Zuidoostbeemster niet door ons met Glasvezel Buitenaf worden aangesloten – maar door KPN.

Zowel Pieter Wickel als ik hebben er duizenden uren vrijwilligerswerk in zitten. Soms met tegenslagen – om moedeloos van te worden. In moeilijke tijden hebben wij elkaar gelukkig steeds weer weten te motiveren om door te gaan. Ook uw vele positieve reacties, aanmoedigingen, e-mails en kaartjes hebben ons zeker gesteund.

Met deze nieuwsbrief willen wij iedereen bedanken voor hun support en inzet. Onze dank gaat uit naar:

 • iedereen die een abonnement heeft afgesloten en daarmee het initiatief heeft ondersteund
 • Provincie Noord-Holland met de verstrekte subsidieregeling voor de vraagbundeling
 • het bestuur van Stichting Breedband Beemster in de eerste fase (Ron, Henk en Bart)
 • Plinq (Eddy en Stephan) als provider in de eerste fase
 • Bas van der Kolk als projectmanager in de eerste fase
 • Jaap Drijver van Kabeltex die in de tweede fase vanuit sociale bewogenheid zelfs bereid was een social return aan de Beemsterlingen te gunnen. Natuurlijk in deze ook dank aan Alexander op de Weegh.
 • alle ambassadeurs
 • het Beemster “deur tot deur team”: Ineke (die kent echt alle Beemsterlingen!), Frank & Marga en Jan
 • Bas (voor de juridische ondersteuning en als ambassadeur)
 • Jonk Sign (Martha en Harry)
 • Noord Hollands Dagblad (Debbie)
 • Mariska van Walsum (Marketing)

Een groot woord van DANK gaat naar Glasvezel Buitenaf, die zonder overheidssteun een forse investering voor aanleg gaat doen en heel snel met ons heeft geschakeld!

Dan zijn er nog twee personen die we extra nadrukkelijk willen bedanken: :

 • Pieter Wickel, de man waar ik dit avontuur mee heb doorlopen. Pieter, zonder jouw kennis, inzet en koppigheid was het ons niet gelukt. Veel dank daarvoor! Ik ben blij dat ik jou door dit initiatief heb leren kennen.
 • Tsja, natuurlijk ook mijn gezin. Heel veel in de logistiek heeft mijn partner op de achtergrond geregeld. Maar ook heeft zij Pieter en mij achter de broek aangezeten. Zij was een grote motor om het geheel draaiende te houden zodat wij ons werk voor BBB konden doen.

Dit is onze laatste nieuwsbrief. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Delta Glasvezel: https://www.deltaglasvezel.nl/site/nl/klantenservice

Wij spreken u graag in onze mooie en moderne polder!

Met glasheldere groet,
Coöperatie Breedband Beemster ua

Frank van Boven
Voorzitter

Dit is de laatste nieuwsbrief van Breedband Beemster. Als u een abonnement heeft afgesloten wordt u verder geïnformeerd door Glasvezel Buitenaf / Delta.

 

 

 

 

       

Er komt glasvezel: wat is er gebeurd en wat gaat nog komen?

In het afgelopen half jaar heeft Burgerinitiatief Breedband Beemster (BBB) met diverse veranderende situaties te maken gehad. Het uiteindelijke resultaat is fantastisch: er wordt glasvezel aangelegd! De weg hier naartoe is hobbelig geweest. Om iedereen te informeren leest u hieronder wat er is gebeurd en wat er nog gaat komen:

 • FiberNH heeft bezwaar ingediend tegen het subsidiebesluit van Provincie Noord-Holland. Na een formele hoorzitting is dat bezwaar ongegrond verklaard waarna FiberNH in beroep is gegaan. Tijdens deze procedure kunnen de financiële middelen van Kabeltex niet worden vrijgemaakt waardoor de mogelijkheid voor de aanleg met minimaal 1 jaar wordt vertraagd.
 • KPN heeft aangegeven glasvezel aan te gaan leggen in zowel Middenbeemster als Zuidoostbeemster. Zij doen dit, naar eigen zeggen, alleen daar waar ze commercieel bedreigd worden en alleen dat wat nodig is om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Daarmee proberen zij grip te houden op de glasvezelmarkt.
 • Het aantal inschrijvingen/abonnementen is lager dan verwacht. Dit heeft voor een groot deel te maken met de onzekere periode die ontstond rondom de gemaakte bezwaren en de situatie met KPN. Hierdoor hebben wij niet vol in kunnen zetten op de vraagbundeling en bijvoorbeeld geen deur tot deur team langs gestuurd. Ook andere activiteiten zijn op een lager pitje gezet.
 • Monopolistisch gedrag zoals dat van KPN is niet onopgemerkt gebleven. Burgerinitiatief Breedband Beemster heeft inmiddels ruim de aandacht van het Financieel Dagblad, BNR, Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Tweede Kamer. De ACM doet onderzoek naar de gang van zaken bij aanleg van glasvezel en de houding van grote spelers hierin. Vanuit BBB hebben wij gesproken met hun onderzoekscommissie en in de Tweede Kamer zijn onlangs scherpe vragen gesteld aan de Minister over de tegenwerking door KPN in onze gemeente. Lees hier het document met de beantwoording van deze vragen.

Nieuwe situatie leidt tot drie mogelijkheden

Door de vertraging vanwege het bezwaar dat FiberNH heeft ingediend en de uitspraken van KPN om glasvezel aan te gaan leggen in Middenbeemster en Zuidoostbeemster, ontstond er een nieuwe situatie. Met als gevolg dat onze financiering voor het buitengebied met minimaal 1 jaar vertraagd zou worden en de financiering voor het binnengebied vrijwel niet meer te realiseren was. Banken willen na de case in Deurne namelijk geen financiering verstrekken voor gebieden waar KPN heeft aangegeven te zullen aanleggen. Wij zagen een drietal mogelijkheden om verder te gaan met onze strijd voor glasvezel:

 1. Het beroep afwachten en daarna met Kabeltex alleen het buitengebied en Noord- en Westbeemster aanleggen. We gaan er hierbij vanuit dat KPN zich aan
      haar woord houdt en glasvezel aanlegt in Midden- en Zuidoostbeemster. Nadeel: een hoger beroep vertraagt de aanleg met minimaal 1 jaar en waarschijnlijk  
      langer.
 2. Samenwerken met FiberNH. FiberNH heeft ons benaderd met het verzoek of wij met hen willen samenwerken. Dat was hun doel met het beroep! Ondanks de
      mening die wij hebben over de wijze waarop FiberNH het spel heeft gespeeld, hebben we een positieve poging gedaan om er met hen uit te komen. Om  
      onduidelijke reden moesten zij toestemming bij KPN vragen of zij in Noordbeemster en Westbeemster glasvezel mogen aanleggen. Waarom een onafhankelijke  
      partij aan KPN toestemming moet vragen, is ons niet bekend. Deze mogelijkheid is uiteindelijk gestrand omdat FiberNH op een aantal belangrijke punten de
      mondeling gemaakte afspraken/uitgangspunten in latere gesprekken anders zag. Zo wilde FiberNH o.a. geen concrete garantie geven over wanneer het netwerk
      daadwerkelijk gerealiseerd zou worden. En hoewel de afkoopsom voor de buitengebied toeslag volgens FiberNH verlaagd zou worden van 2250 naar 1950 euro,
      vonden wij een uiteindelijke door FiberNH aangegeven structurele verhoging van de maandelijkse buitengebied toeslag met 5 euro van 15 naar 20 euro zwaarder
      wegen in de keuze van samenwerking met een partij.
 3. Samenwerken met een partij die zonder subsidie de aanleg kan realiseren. Aanleg van glasvezel in het buitengebied en Noord- en Westbeemster.

Na rijp beraad hebben wij voor dit laatste gekozen. In nauw en goed overleg met Kabeltex is gekozen voor Glasvezel buitenaf; een grote marktpartij met als aandeelhouder de Zweedse investeringsmaatschappij EQT. Door met deze speler in zee te gaan, zijn we als BBB financieel niet meer afhankelijk van een subsidie van Provincie Noord-Holland en Gemeente Beemster.

Dagelijks zijn 1800 mensen in de weer om in Nederland voor Glasvezel buitenaf glasvezel aan te leggen. Glasvezel buitenaf werkt samen met de provider DELTA. Deze provider staat bij de Consumentenbond met een derde plek in de ranglijst van betrouwbare providers. DELTA neemt de abonnementen van Kabeltex over.

Op deze wijze behaalt Burgerinitiatief Breedband Beemster haar doelstelling zoals die in 2014 is geformuleerd: Snel en betrouwbaar internet middels glasvezel voor iedereen in de Beemster.

Wat gaat er nu gebeuren?

 • Alle bij Kabeltex afgesloten abonnementen worden omgezet naar een abonnement van DELTA. Alle inschrijvers worden hier schriftelijk over geïnformeerd.
                 – Indien u niet wilt worden overgezet naar DELTA kunt u dit tot 26 augustus kenbaar maken. Zie daarvoor onze website.
 • Mensen die zich eerder nog niet hebben aangemeld voor glasvezel kunnen dit alsnog doen. Tot 14 oktober hebben zij de tijd om een abonnement af te sluiten bij DELTA.
 • Naar verwachting gaat de aanleg nog dit jaar van start. Eind 2020 hebben dan alle abonnementhouders in het buitengebied + Noord- en Westbeemster een werkende glasvezelaansluiting.
 • De aanleg in Zuidoostbeemster en Middenbeemster ligt in handen van KPN. Helaas hebben wij daar als BBB geen invloed op. Mocht KPN niet gaan aanleggen, dan zullen wij uitbreiding naar deze gebieden heroverwegen.

Breedband Beemster

 

Breedband Beemster

Nekkerweg 50
1461LD Zuidoostbeemster info@breedbandbeemster.net
KvK: 61064556

Kabeltex bv

Abbewaal 31
1791 WX Den Burg
info@kabeltex.nl
0222 – 315 411
KvK: 71999248

Glasvezel buitenaf B.V.

Rohofstraat 83
7605 AT Almelo
info@glasvezelbuitenaf.nl
088 – 75 85 800
KvK: 58569464

DELTA Fiber Nederland B.V.

Postbus 185
4330 AD Middelburg
info@deltaglasvezel.nl
0118 – 22 55 85
KvK: 22051676

Uitgangspunten van Breedband Beemster

Beschikbaar voor iedereen (ook voor de afgelegen boerderijen)

Burgerinitiatief in samenwerking met Glasvezel buitenaf en DELTA

U betaalt alleen wat u afneemt
Open netwerk met een breed aanbod van diensten
Van internet, bellen en televisie tot beveiliging
Neutraal advies en support
R

Communicatie

Wees een ambassadeur voor Breedband Beemster

R

Abonnementen realiseren

Help mee om zoveel mogelijk abonnementen binnen te halen

R

Hand en Span diensten

Help mee met informatie avonden, promotiemateriaal maken en verdelen etc.

R

Controle

Help mee met onze administratieve ondersteuning.

Cooperatie Breedband Beemster

Aanbevelingen

“IK DOE MEE en hang de poster in het raam” – Henriëtte Gerlsma
“Moderne infrastructuur in de Beemster” – Harry Jonk
“Voor alle ondernemers en de toekomst van Beemster” – Mariska Both
FAQ Week 10 - aanbevelingSnel internet voor iedereen! Voor veel inwoners binnen de Beemster is er prima internet beschikbaar vandaag de dag. Echter de Beemster is groter dan alleen de paar dorpskernen en dat is juist 1 van de dingen die de Beemster zo uniek maakt. Er mag geen verschil zijn of je nu in een buitengebied woont of in een dorpskern, snel en stabiel internet is onmisbaar in een modern huishouden en zeker binnen een bedrijf, ongeacht welke sector dit bedrijf werkzaam is. Door mijn werk bij Marktplaats.nl weet ik hoe belangrijk het is om mensen met elkaar te verbinden, in ons geval kopers en verkopers. Dit zijn ook consumenten die wonen in de Beemster of hun bedrijf hebben hier en Marktplaats gebruiken om te kunnen handelen. Daarom steun ik Breedband Beemster, zodat iedereen binnen de Beemster dezelfde mogelijkheden heeft met snel internet.
Robert Franke

Middenbeemster

Algemene vragen?

 

Contact

Breedband Beemster Nekkerweg 50 1461LD Zuidoostbeemster
breedbandbeemster@gmail.com
BTW:  NL854189415B01
KvK: 61064556
IBAN: NL69RABO0187415714