Steeds meer bedrijven en zelfstandigen ontdekken de waarde van groen en ruimte. Intiatieven als Seats4Silence en KantoorKaravaan bieden daarom werkplekken aan op het platteland, bij de boer of zelfs in natuurgebieden.

Initiatieven als de mobiele KantoorKaravaan en Seats4Silence spelen in op de trend dat het steeds makkelijker is met een laptop waar dan ook te werken. Ze bieden werkplekken aan op het platteland, bij de boer of zelfs in natuurgebieden.

Met de digitalisering is het steeds makkelijker geworden vanuit de bibliotheek, co-werkplekken of koffietentjes te werken. Deze zogenaamde third places bevonden zich tot nu toe voornamelijk in stedelijke omgevingen, omdat daar talloze plekken zijn waar WiFi beschikbaar is.

Het aanbod van werkplekken buiten de stad groeit sinds kort echter ook, als het ware met de toenemende dekkingsgraad van de WiFi-netwerken mee. Initiatieven als de mobiele KantoorKaravaan en Seats4Silence bieden steeds meer verschillende werkplekken in het groen aan, op het platteland, bij de boer en zelfs midden in natuurgebieden. Dit soort werkplekken zou stress en burn-outs helpen voorkomen en creativiteit en productiviteit stimuleren. Een verandering van omgeving zorgt vaak voor nieuwe inzichten en meer energie, zegt Eline van de Veen van Seats4Silence, omdat iemand daardoor uit zijn normale routines wordt gehaald.

Tegelijkertijd hoopt zij dat zo de verbinding tussen stad en platteland versterkt zal worden. De recreatieve voorzieningen op het platteland worden vaak alleen in het zomerseizoen gebruikt, terwijl ze ook heel geschikt zijn om er te werken. “Een toename van activiteit tijdens de rest van het jaar kan de leefbaarheid in die gebieden verbeteren. Mensen realiseren zich alleen nog onvoldoende dat je werkgerelateerde dingen zoals overleggen, netwerkbijeenkomsten of het schrijven van stukken ook buiten kan doen, soms zelfs nog beter.”

Seats4Silence Schalkwijk. Door: Eline van de Veen.

Toch duidt de opkomst van co-werkplekken op het platteland, die ook in het buitenland te zien is, op een toenemend besef van de waarde van natuur en ruimte voor werknemers. Innovatiecampussen zijn zich hier al langer van bewust. Niet voor niets kiezen de High Tech Campus in Eindhoven en Kennispark Twente er bewust voor in te zetten op een groen terrein, in de vorm van gras, specifieke planten, bomen en water. Volgens directeur Frans Schmetz (High Tech Campus Eindhoven) biedt zo’n omgeving rust van geest en de mogelijkheid een eindje te gaan wandelen, wanneer een ingewikkeld probleem niet op kantoor kan worden opgelost. Een groene omgeving zou zo ruimte geven aan nieuwe ideeën. Het campusmanagement weigert dan ook aan het groen te tornen, zelfs al dwingt de snelle groei van de campus hen daar mogelijk wel toe.

Het groen lijkt vooral als aanvulling op de reguliere werkplek te worden gebruikt, als mogelijkheid tot tijdelijke terugtrekking uit de drukte. Techneuten op de campus gaan even een rondje wandelen, kunstenaars verblijven een week in Wongema om aan een project te werken en startups gebruiken de KantoorKaravaan om collega’s van over de hele wereld te ontmoeten en de virtuele contacten om te zetten in persoonlijke ervaringen tijdens een zogenaamde retreat.

De bereikbaarheid van de plekken zal vooral voor stedelingen een drempel blijven om structureel gebruik te maken van co-werkplekken op het platteland, denkt Eline van de Veen (Seats4Silence): “De echte stedeling is heel enthousiast, maar vraagt ook meteen ‘heb je diezelfde locatie niet op 2 minuten van de stad?’”

Bron: Ruimtevolk

Share This