Op maandag 17 augustus is de lening die door de provincie beschikbaar wordt gesteld voor de aanleg van het breedband netwerk in Roderwolde en omstreken definitief vastgelegd. Op het provinciehuis in Assen werd het contract ondertekend door de gedeputeerde van de provincie Drenthe, Henk Jumelet, de voorzitter van de coöperatie De Kop Breed, Harriet Middendorp en directielid Evert Blansjaar.

De Kop Breed kan nu aan de slag met de definitieve voorbereidingen voor de aanleg van ons eigen netwerk. Het plan en de aanvraag waren voor de zomer reeds in Gedeputeerde Staten behandeld en toegekend. Hiermee was en is binnen het project een mijlpaal bereikt! Na hard werken is De kop Breed hiermee het allereerste initiatief in Drenthe dat van start kan.

Er is de afgelopen weken hard gewerkt aan de voorbereidingen van de aanbesteding. Inmiddels staat op de website (www.dekopbreed.nl) een uitnodiging aan geïnteresseerde aannemers om een voorstel te doen voor het ontwerp en de aanleg van het netwerk. Het betreft een Fiber to the Home netwerk naar alle woningen en bedrijven in Roderwolde en omgeving.

Het streven is dat er dit najaar daadwerkelijk kan worden begonnen met de aanleg van het netwerk. Op vrijdag 11 september aanstaande zal de eerstvolgende bewonersbijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze avond worden de bewoners op de hoogte gebracht van de voortgang rondom de aanleg van het netwerk en zullen een aantal geselecteerde providers gepresenteerd worden.

ondertekening-tbv-website-690x414

v.l.n.r. Harriet Middendorp, Henk Jumelet, Jan Visser, Evert Blansjaar, Jeroen Kruims

Bron: De Kop Breed

Share This